top of page
Fentanyl 100mcg NN.jpg

Køb Fentanyl 100mcg

10 lapper (2 bokser) pris 2000kr.

20 lapper (4 bokser) pris 3500kr.

50 lapper (10 bokser) pris  8200kr

Hvad er fentanyl-plasteret? Hvad bruges fentanyl-plasteret til?


Fentanyl-plasteret er indiceret til behandling af smerter hos opioidtolerante patienter, der er svære nok til at kræve daglig, døgnet rundt, langvarig opioidbehandling, og til hvilke alternative behandlingsmuligheder er utilstrækkelige.

Patienter, der betragtes som opioidtolerante, er dem, der tager mindst en uge eller længere mindst 60 mg morfin dagligt eller mindst 30 mg oral oxycodon dagligt eller mindst 8 mg oral hydromorfon dagligt eller en ligestillingsdosis på en anden opioid.

Begrænsninger i brug
På grund af risikoen for afhængighed, misbrug og misbrug af opioider, selv ved anbefalede doser, og på grund af de større risici for overdosering og død med opioidformuleringer med forlænget frigivelse, skal fentanyl reserveres til brug hos patienter, hvis alternative behandlingsmuligheder (f.eks. ikke-opioide analgetika eller opioider med øjeblikkelig frigivelse) er ineffektive, tolereres ikke eller ville være ellers utilstrækkelige til at give tilstrækkelig håndtering af smerte.

bottom of page