top of page
Bestill Fentanyl 100mcg i Norge

Kjøpe Fentanyl 100mcg

10 lapper (2 Bokser) pris 2000kr.

20 lapper (4 bokser) pris 3500kr.

50 lapper (10 bokser) pris 8200kr.

Hva er fentanylplasteret? Hva brukes fentanylplasteret til?
Fentanylplasteret er indikert for behandling av smerter hos opioidtolerante pasienter, alvorlige nok til å kreve daglig, døgnet rundt, langvarig opioidbehandling og som alternative behandlingsalternativer er utilstrekkelige.

Pasienter som anses som opioidtolerante er de som tar i en uke eller lenger minst 60 mg morfin daglig, eller minst 30 mg oral oksykodon daglig, eller minst 8 mg oral hydromorfon daglig, eller en likevektsdose av en annen opioid.

Begrensninger i bruk
På grunn av risikoen for avhengighet, misbruk og misbruk av opioider, selv i anbefalte doser, og på grunn av større risiko for overdose og død med opioidformuleringer med utvidet frigivelse, reserver fentanyl til bruk hos pasienter som har alternative behandlingsalternativer (f.eks. ikke-opioide smertestillende midler eller opioider med øyeblikkelig frigivelse) er ineffektive, tolereres ikke, eller ville på annen måte være utilstrekkelige for å gi tilstrekkelig behandling av smerte.

bottom of page